تقدير از همكار بازنشسته، سركار خانم متولي امامي

در طی مراسم گرامی داشت روز زن با حضور مدیر استان اصفهان ، معاونین اجرایی و اداری پشتیبانی از خدمات سرکار خانم مریم متولی امامی که به افتخار بازنشستگی نائل آمده بود تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان در این مراسم مدیراستان از زحمات این همکار در طول خدمت دربانک قدردانی وعنوان کرد : میبایست از بازنشستگان بعنوان سرمایه های اصلی بانک یاد کرد و قدردانی از زحمات ایشان را یک وظیفه همیشگی دانست .

گفتنی است در پایان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از این همکار بازنشسته تقدیرشد.

Last Updated 1397/5/2