تجلیل از همکار بازنشسته مدیریت اصفهان

در مراسمی با حضور معاون اجرایی ، معاون اداری پشتیبانی استان اصفهان و تنی چند از همکاران بازنشسته و دوایرمدیریت از خدمات سی ساله ناصر باقری جبلی که به افتخار بازنشستگی نائل آمده بود تقدیر شد.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان در این مراسم مسعود رضوانی معاون اداری پشتیبانی استان  از زحمات این همکار در طول خدمت دربانک قدردانی وعنوان کرد : صداقت، اخلاق خوش ، انجام به موقع وظایف و احساس مسئولیت از مشخصه های بارز این همکار بوده وایشان را به یک همکار خوب ، متعهد تبدیل کرده است.

وی در ادامه از بازنشستگان بعنوان سرمایه های اصلی بانک یاد کرد و قدردانی از زحمات ایشان را یک وظیفه همیشگی دانست و گفت : باید به گونه ای عمل کنیم تا رسم قدردانی از همکاران بازنشسته برای همیشه ماندگار شود و بین نسل حال و گذشته فاصله ای نیفتد.

گفتنی است در پایان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از این همکار بازنشسته تقدیرشد.

Last Updated 1397/5/2