دیدار پایان سال مدیر استان اصفهان با دوایر مدیریت و شعب

در آخرین روز کاری سال 96 مدیراستان اصفهان به همراه معاونین مدیریت و همچنین مسئول حوزه حراست استان از دوایر مدیریت و شعبه مرکزی اصفهان دیدار بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت استان اصفهان، فریبرز نعیمی به همراه معاونین و مسئول حوزه حراست استان ، با حضور در تک تک دوایر مدیریت استان ضمن تشکر از تلاش های همکاران طی سال 96  در جهت دستیابی به اهداف سازمان، از آنان خواست که به یاری خداوند در سال 97 هم همچون سنوات گذشتع مسممتر و با انگیزه خدمت به مردم و سازمان گام بردارند.

در پایان مدیر محترم استان بهمراه  معاونین و مسئول حوزه حراست استان  با حضور در شعبه مرکزی ، همکاران این شعبه  را ملاقات نموده و آرزوی سالی سراسر از موفقیت و صحت را برای آنان داشتند
Last Updated 1397/5/2