برگزاری نشست کارگروه پدافندغیرعامل در مدیریت اصفهان

با توجه به اهمیت ایمنی وامنیت حوزه اطلاعات و خدمات پولي و مالي ، نشست کارگروه پدافند غیرعامل با حضور مدیراستان،معاونین،مسئول حوزه حراست،روسا و کارشناسان دوایر و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج در مدیریت اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان در این نشست فریبرز نعیمی مدیراستان با تاکید بر ضرورت مسئولیت پذیری همکاران در تمامی مقاطع اظهارداشت: همه باید قدر امنیت را بدانیم و برای ایجاد و استمرار آن کمک کنیم.

مدیراصفهان افزود : برخی مواقع رعایت جزئیات بسیار کوچک موجب گردیده که در بحران های بوجود آمده آسیب نبینیم و یا حداقل آسیب به ما برسد.

در ابتدای این نشست محمد حیدری مسئول حوزه حراست و دبیر کارگروه پدافندغیرعامل مدیریت ضمن ارائه گزارش از عملکرد این کارگروه در یکسال گذشته ، گفت : موضوع پدافند غير عامل در جهان از قدمتي به اندازه تاريخ زندگي انسان برخورداراست ودر طول تاريخ هميشه جزء مهمي از زندگي بشر بوده است زيرااقدامات دفاعي انسان سبب دفع يا كاهش ميزان اثر تجاوز مهاجمان ميشود.

وی با اشاره به اهمیت وحساسیت دفاع غیرعامل افزود: دفاع غيرعامل در واقع مجموعه تمهيدات ،اقدامات و طرح هايي است که با استفاده از ابزار، شرايط و حتي المقدور بدون نياز به نيروي انساني به صورت خود اتکا صورت گيرد وچنين اقداماتي از يک سو توان دفاعي مجموعه را در زمان بحران افزايش داده و از سوي ديگر پيامدهاي بحران را کاهش و امکان بازسازي مناطق آسيب ديده را با کمترين هزينه فراهم مي سازد. در حقيقت طرح هاي پدافند غيرعامل قبل از انجام مراحل تهاجم و در زمان صلح تهيه و اجرا مي گردند.

Last Updated 1397/5/3