ارتقاء درجه 6 شعبه مدیریت استان اصفهان

براساس اعلام اداره کل طرح وبرنامه تعداد 6 شعبه مدیریت اصفهان پس از ارزیابی های انجام شده و براساس شاخص های میزان مانده منابع و مصارف، مانده مطالبات و ارائه دیگر خدمات بانکی ارتقاء درجه یافته اند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان، درهمین رابطه فریبرز نعیمی مدیر منطقه ضمن  قدردانی از تمامی همکاران شعبی که موفق به ارتقاء درجه شعبه شدند ،بااشاره به اهمیت جذب و تخصیص منابع ، وصول مطالبات و خدمات کارمزدمحوربرای تمامی شعب گفت: تعامل و تلاش همه همکاران بالأخص رؤساي شعب براي جذب منابع باید به گونه‌اي باشد كه اين منابع ضمن ايجاد انتفاع و سودآوري برای بانک،برای ارتقاء درجه شعبه نیز مؤثر واقع گردد، چرا که اولویتهای اعطای درجه به شعب براساس جذب منابع، وصول مطالبات، رعایت تناسب نسبتهای مختلف مالی،انجام فعالیتهای کارمزد محور،دستیابی به اهداف تعیینی و ارائه خدمات سریع و بی عیب ونقص به مشتریان درراستای مشتری مداری است که این اهداف در سایه تلاش موثر گروهی و استفاه از تمام ظرفیت و توانمندی کارکنان به دست می آید و تمامی شعب باید با اهتمام بیشتر و استفاده از همه ظرفیتهای کارکنان شعبه وضعیت خود را در سال جاری بهبود ببخشند.

این گزارش حاکی است شعب مرکزی خمبنی شهر،منظریه خمینی شهر،صاحب الزمان شهرضا،کاوه،مرکزی نجف آباد و آپادانا با توجه به فعالیتهای مطلوب بانکی موفق به ارتقاء درجه شدند.

Last Updated 1397/5/3