معرفی حساب مسکن جوانان به دانش آموزان خمینی شهری

معرفی حساب مسکن جوانان به دانش آموزان خمینی شهری

پرسنل شعبه مرکزی خمینی شهر با حضور در چندین مدارس این شهر ، نسبت به معرفی حساب پس انداز مسکن جوانان به دانش آموزان اقدام کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان، هدف از این اقدام معرفی حساب مسکن جوانان و جذب منابع خرد و پایدار و آشنایی فرزندان این مرز و بوم با مفاهیمی همچون پس انداز و سپرده گذاری عنوان شد.

 

 

گفتنی است در جلسات هدایایی نیز از طرف بانک به همراه بروشور حساب جوانان جهت افتتاح حساب بصورت گروهی به دانش‌آموزان اهداء شد.

Last Updated 1398/11/1