درراستای حل مشکلات پروژه های مسکن مهر درمدیریت اصفهان صورت پذیرفت

نشست مدیر منطقه با جمعی از انبوه سازان

درراستای حل مشکلات پروژه های مسکن مهر و تحویل سریع به متقاضیان ، نشستی با جمعی از انبوه سازان و شرکت های عمران شهرجدید فولادشهر درمدیریت اصفهان برگزار شد.
درراستای حل مشکلات پروژه های مسکن مهر و تحویل سریع به متقاضیان ، نشستی با جمعی از انبوه سازان و شرکت های عمران شهرجدید فولادشهر درمدیریت اصفهان برگزار شد.

دراین نشست  که با حضور مدیرمنطقه،معاون اجرایی و مسئولان دایره اموراعتباری مدیریت برگزارشد، مدیرشعب اصفهان پس از شنیدن نقطه نظرات و صحبتهای انبوه سازان ، ضمن تاکید بر حل مشکلات متقاضیان واحدهای مسکن مهر،اظهار داشت: بانک مسکن همچون گذشته حامی اقشار کم درآمد جهت تامین سرپناه است،و در راستای حل مشکل اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه از هیچ کوششی فروگذار نیست.

کریمی افزود : با توجه به تکمیل و لزوم تقسیط تسهیلات پرداختی برروی واحدهای شهرجدید فولادشهر و همچنین آماده نبودن زیرساختهای این پروژه ها از قبیل آب،برق،گاز و ... سعی میکنیم در جهت مساعدت و کمک به متقاضیان کم درآمد و مستأجر و رفع مشکلات موجود ، تسهیلات مذکور را تمدید نماییم.

گفتنی است در این نشست که با حضور بیش از بیست نفر از انبوه سازان و مسئولان شرکت عمران شهرجدید فولادشهر برگزار شد، دیگر مشکلات و موانع موجود همچون سامانه اصالت متاقضیان مسکن مهر بررسی و مورد بحث وگفتگو قرار گرفت.

Last Updated 1394/4/22