باحضورمدیرمنطقه برگزارشد

اولین همایش فصلی رؤسای شعب و دوایر مدیریت استان اصفهان

اولین گردهمایی فصلی رؤسای شعب و دوایر مدیریت شعب استان اصفهان در سال جاری با حضور مدیر منطقه ،معاونین، رؤسای شعب و رؤسا و کارشناسان دوایر مدیریت در محل سالن اجتماعات برگزار شد .
اولین گردهمایی فصلی رؤسای شعب و دوایر مدیریت شعب استان اصفهان در سال جاری با حضور مدیر منطقه ،معاونین، رؤسای شعب و رؤسا و کارشناسان دوایر مدیریت در محل سالن اجتماعات برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان ، مهدی کریمی ضمن تشریح رئوس اهداف کلان بانک در سال جاری گفت : انتظار میرود تا برنامه هایی که در مجمع مدیران ارشد بانک به تصویب رسید، جزئیات و حساسیت آن  بطور دقیق و کامل به تمامی بدنه بانک و کارکنان منتقل گردیده و برنامه ریزی و راهکارهای لازم واجرایی،جهت دستیابی به این اهداف برای تمامی پرسنل با برگزاری جلسات مستمر تعیین وتبیین گردد.

کریمی با تشریح موقعیت حساس کنونی و نیاز بانک به منابع جدید،کم هزینه وپایدار ، اظهار داشت : در این وانفسای کاهش و افزایش نرخ سود توسط موسسات مالی ، برنده واقعی بانک مسکن است چرا که از سبد خدمات متنوعی برخوردار است و یکی از این خدمات حسابی بنام حساب ممتاز است و امروز باید همه ما این حساب را تقویت نموده و مشکلات و موانع احتمالی آن ار برطرف سازیم.


مدیر اصفهان قدمت بانک را باعث افتخار ویکی از مزیتهای منحصربفرد خواند و اظهار داشت: همواره در بانک مسکن اعتقاد براین بوده است که ستاد تمام قد در خدمت صف و صف نیز با تمام تلاش در خدمت مردم و مشتریان باشد و در اسرع وقت و درچارچوب دستورالعملها ، امور مراجعان را انجام دهند.

 

کریمی در ادامه با اشاره به اینکه زحمت همه همکاران در فروش اقساطی تسهیلات مسکن مهر تاکنون قابل تقدیر بوده است ، بر ادامه این روند تاکید کرد و گفت : سهم مدیریت اصفهان جهت فروش اقساطی در سال جاری قریب به 50 هزار واحد میباشد که دستیابی به این هدف تلاش،کوشش و پیگیری مستمر تمامی همکاران را میطلبد.

کریمی در ادامه نظم،دقت،پاکیزگی و سرعت عمل را از مشخصه های بارز یک موسسه مالی خواند و گفت: مسئولین شعبه به جای رئیس شعبه باید رهبر و مدیر شعبه باشند و در تمامی زمینه ها منجمله برخورد،پوشش،سختکوشی و رعایت اصول مشتری مداری برای کارکنان خود الگو و نمونه بوده و با ایفای نقش رهبری یک تحول و دگرگونی اساسی در شعبه به وجود آورند

مدیر اصفهان آموزش و شایسته سالاری را از پایه های اصلی فعالیت بانک و لازم و ملزوم هم برشمرد و گفت : بها دادن به همکاران تلاشگر و اثرگذار ، همراه با نظارت موثر باعث پیشرفت امور و دستیابی به موفقیت خواهد شد.

 

کریمی در پایان ضمن تاکید بر حفظ همدلی و همکاری تصریح کرد : قطعاً درسال جاری نیز همانند سنوات قبل، با هوشمندی،چابکی و ابتکار عمل همه کارکنان به اهداف تعیینی دست خواهیم یافت  و قطعاً در این راه از موفقیتها و اقدامات برجسته همکاران موثر در راستای ترویج فرهنگ قدرشناسی و شایسته سالاری بنحو مقتضی قدردانی بعمل خواهیم آورد
Last Updated 1394/4/22