مسئول حوزه حراست مدیریت اصفهان درنشست ماهانه کادرانتظامات عنوان کرد

امنیت حاصل از تلاش کادر انتظامات بستر فعالیتهای اجتماعی وفردی است

در نشستی که به منظور توجیه بیشتر و بهتر پرسنل انتظامات مدیریت استان اصفهان برگزار شد،مسئول حوزه حراست این مدیریت ضمن قدردانی از زحمات کارکنان این بخش از پرسنل انتظامات به عنوان مردانی سخت کوش و حارسان و حافظان بانک و چشم های همیشه بیدار یاد کرد
در نشستی که به منظور توجیه بیشتر و بهتر پرسنل انتظامات مدیریت استان اصفهان برگزار شد،مسئول حوزه حراست این مدیریت ضمن قدردانی از زحمات کارکنان این بخش از پرسنل انتظامات به عنوان مردانی سخت کوش و حارسان و حافظان بانک و چشم های همیشه بیدار یاد کرد

به گزارش روابط عمومی اصفهان محمد حیدری در ادامه، موضوع حراست و حفاظت از اماکنی همچون بانک را بسیار خطیر وبااهمیت دانست واظهارداشت: پرسنل انتظامات در پیشبرد اهداف بانک بسیار مؤثرند و باید با وحدت، همدلی،اخلاص و گذشت در راه تعالی سازمان  بیش از پیش کوشا بوده و وظایف و مأموریت های خویش را به نحو احسن انجام دهند.

حیدری درادامه در خصوص رعایت موارد و موازین اخلاقی و اصول حفاظتی یادآور گشت وبا اشاره به برخورد ابتدایی و انتهایی مشتری با نگهبانان افزود: کادر انتظامات از مهمترین پستهای سازمانی بانک میباشد و پرسنل مشغول در این بخش باید ضمن آگاهی و اِشراف کامل ، از بارزترین و نمونه ترین کارمندان باشند.

حیدری در ادامه با بیان حدیثی از پیامبر اکرم (ص) به نعمت امنیت و سلامتی اشاره کرد و افزود : همه باید قدردان امنیت و سلامتی موجود باشیم و همین امنیت حاصل از تلاش پرسنل انتظامات بستر فعالیتهای اجتماعی وفردی است.

حیدری درپایان ضمن تأکید مجدد بر رعایت موازین ودستورالعملهای بانک تصریح کرد : به کارگیری دقت،همکاری و همیاری پرسنل انتظامات در تمامی امور موجب ارتقاء سلامت کار میگردد.

گفتنی است دراین نشست فیلم آموزشی کادرانتظامات که دربابلسر برگزار شده بود مورد پخش وبازبینی قرارگرفت و پرسنل انتظامات پیرامون آن به بحث وتبادل نظر پرداختند
Last Updated 1394/4/22