در مدیریت اصفهان مطرح ومقرر شد

ایجاد و راه اندازی دفتر نمایندگی شرکت ایرانارا

رئیس دایره فنی سیستمهای مدیریت اصفهان بهمراه کارشناسان این مدیریت در نشستی که با حضور مسئولین ونمایندگان شرکت ایرانارا برگزار گردید،ارائه خدمات سریعتر و با کیفیت تر درستگاههای خودپرداز تحت پشش را خواستار شد
رئیس دایره فنی سیستمهای مدیریت اصفهان بهمراه کارشناسان این مدیریت در نشستی که با حضور مسئولین ونمایندگان شرکت ایرانارا برگزار گردید،ارائه خدمات سریعتر و با کیفیت تر درستگاههای خودپرداز تحت پشش را خواستار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت در این جلسه وطنخواه رئیس دایره فنی سیستمهای مدیریت ضمن قدردانی از تلاش این شرکت در گذشته و اشاره به نگاه متفاوت مدیران عالی بانک به مدیریت اصفهان اظهار داشت: تلاش برای کاهش زمان خرابی خودپرداز ها به نوعی ، تلاش برای افزایش رضایت خاطرمشتریان است و در راستای افزایش روحیه مسئولیت پذیری و همچنین عملکرد بهتر شرکت در راستای ارائه خدمات و رفع نواقص دستگاههای خودپرداز در اسرع وقت،  ایجاد وراه اندازی دفتر نمایندگی در استان احساس میشود

در پایان این نشست مشترک،  با تاکید بر اهمیت پیگیری و تلاش برای رفع مشکلات به موقع دستگاههای خودپرداز استان اصفهان ، مقرر گردید که با ایجاد دفترنمایندگی در این استان ، سرویس دهی مطلوب افزایش و زمان تعویض قطعات معیوب دستگاههای خودپرداز بطور چشمگیری کاهش یابد

Last Updated 1394/4/22