در بازدید از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) صورت گرفت

دلجویی مدیر استان اصفهان از خانواده های تحت حمایت

در اقدامی خیرخواهانه مهدی کریمی مدیر منطقه اصفهان بهمراه مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان وهئیتی از این اداره کل ضمن بازدید از سه خانواده نیازمند تحت پوشش و حمایت کمیته امداد از ایشان تفقد و دلجوئی نمود.
در اقدامی خیرخواهانه مهدی کریمی مدیر منطقه اصفهان بهمراه مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان وهئیتی از این اداره کل ضمن بازدید از سه خانواده نیازمند تحت پوشش و حمایت کمیته امداد از ایشان تفقد و دلجوئی نمود.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان در این بازدیدها مدیر منطقه ضمن ابراز همدردی و جویا شدن از وضعیت این خانواده ها، اظهار داشت: یکی از بهترین خدماتی که انسان می تواند در زندگی خود انجام دهد، همکاری مستمر با کمیته امداد و خدمت به مردم است.

کریمی در ادامه کمیته امداد امام خمینی (ره) را یادگار آن امام بزرگوار برشمرد و فعالیت های کمیته امداد امام(ره) را جهت توانمند سازی خانواده های نیازمند قابل ستایش دانست.

مدیرکل کمیته امداد امام(ره) استان اصفهان نیز ضمن تشکر از همکاریهای مستمر مدیریت بانک مسکن اصفهان،خواستار همکاری و کمک همه مسئولین ادارات استان شد و گفت: اولویت نیازهای خانواده های تحت حمایت ایجاد مسکن و تأمین نیازهای مالی این عزیزان میباشد که خیرین میتوانند بصورت های مختلف و با توجه به نیاز خانواده های تحت حمایت به این نهاد کمک نمایند.

گفتنی است در این بازدیدها هدایای نقدی نیز از طرف مدیر منطقه به خانواده های نیازمند اهدا گردید
Last Updated 1394/4/22