برگزاري جلسات با شعب ناموفق

نشست کارگروه ارزیابی عملکرد مدیریت اصفهان در قالب شش گروه به منظور بررسی عملکرد نه ماهه وضعیت شعب ناموفق استان و ارائه راهکارهای جدید جذب منابع با حضور مدیر،معاونین، مسئولین حوزه، روسای دوایر ، رئیس،معاون و پرسنل شعبه مربوطه و کارشناسان طی سه روز و در قالب 32 نشست برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان فریبرز نعیمی مدیر استان در این جلسات ضمن ارزیابی عملکرد شعب در بخش های مختلف و ابراز نارضایتی از عملکرد شعب ناموفق تاکید داشت: همه همکاران از رییس شعبه تا نیروی شرکتی در قبال کارنامه شعبه مسئولند و باید پاسخگو باشند.

وی با تاکید بر اینکه موفقیت اتفاقی نیست افزود : همه پرسنل می بایست با ایجاد کارگروه در شعبه، آسیب شناسی، بازاریابی فرامنطقه ای، بهره برداری از مشتریان تسهیلاتی، تسلط بر بخشنامه های جاری بانک و استفاده بهینه از ابزارهای رقابتی و انحصاری به ویژه صندوق ممتاز ، صندوق مسکن یکم و طرح رها، راه دستیابی به اهداف را در ایام باقیمانده تا پایان سال جاری هموار کنند.

وی با اشاره به لزوم برنامه ریزی شعب در جهت تحقق اهداف و خروج از روزمرگی گفت : جذب منابع خرد و پایدار، وصول مطالبات، اعطای تسهیلات با تاکید بر بهداشت اعتباری از اولویتهای بانک محسوب میشوند که انتظار میرود مسئولین محترم شعب با برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت و انتقال دقیق حساسیت موضوع به بدنه و کارکنان بانک ، از فرصت باقیمانده بهره کافی را ببرند.

گفتنی است در پایان این نشست معاونین مدیریت و روسای دوایر مدیریت ضمن گزارش عملکرد شعبه به ارائه پیشنهاد و نظرات خود ، حول محور راهکارهای جذب منابع و تحقق اهداف پرداخته و رئیس شعبه نیز عملکرد پنج ماهه شعبه را تشریح کرد.

Last Updated 1397/5/2