آئین معارفه رییس شعبه مرکزی اصفهان

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان حسن نوروزی مدیرشعب استان در این مراسم طی سخنانی ضمن قدردانی از زحمات معاونین و پرسنل شعبه ، به بيان نقش شعب در پيشبرد اهداف بانك پرداخت و ابراز اميدواري كرد كه با توجه به سوابق كاري روشن و موفق رییس جدید شعبه مرکزی اصفهان در صف وستاد و همچنین دارا بودن مجموعه ای از صفات بارز اخلاقی و مدیریتی، در سمت جديد نيز به خوبي از عهده اين مسئوليت برآمده و با تکمیل تیم مدیریتی شعبه باعث رونق و موفقیت بيشتر خواهند شد. وی با اشاره به آمار و ارقام عملکرد شعبه و پتانسیل موجود افزود: از همه همکاران انتظار داریم تا با تلاش و توان بیشتر جایگاه این شعبه که بعنوان شعبه الگو و پیشانی استان محسوب میشود را ارتقاء دهند. مدیراصفهان بر اهميت جانشين پروري و تربيت نيروهاي كارآمد و مسئوليت پذير تاكيد نمود و اظهار داشت: توجه به شاخص های ارزیابی عملکرد و درجه بندی شعب ، ارتقاء سطح دانش شغلی همکاران ، آگاهی از اهداف و برنامه ها و تلاش همگانی موثر مورد تاکید و انتظار است. نوروزی در ادامه به جایگاه مردمی بانک بعنوان یک سرمایه اجتماعی اشاره کرد و گفت : امروزه فضای کنونی بانکها مهیای خدمت رسانی به مردم عزیز است و مردم حق انتخاب دارند و این فرصت در شبکه بانکی در اختیار آنها قرار دارد ، فلذا بانکی را انتخاب میکنند که احترام بیشتری را از آن دریافت کنند. در ابتدای این مراسم نیز حمید ابوالقاسمی معاون شعبه مرکزی اصفهان و سپس غلامرضا سرشاری رئیس جدید شعبه به ترتیب به بیان گزارش عملکرد و برنامه های خود پرداختند. در پايان حكم غلامرضا سرشاری به عنوان رییس شعبه ممتاز الف شعبه مرکزی اصفهان به وی تقدیم و نیز با اهدای هدایایی از زحمات ابوالقاسمی قدردانی شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان حسن نوروزی مدیرشعب استان در این مراسم طی سخنانی ضمن قدردانی از زحمات معاونین و پرسنل  شعبه ، به بيان نقش شعب در پيشبرد اهداف بانك پرداخت و ابراز اميدواري كرد كه  با توجه به سوابق كاري روشن و موفق رییس جدید شعبه مرکزی اصفهان در صف وستاد و همچنین دارا بودن مجموعه ای از صفات بارز اخلاقی و مدیریتی، در سمت جديد نيز به خوبي از عهده اين مسئوليت برآمده و با تکمیل تیم مدیریتی شعبه باعث رونق و موفقیت بيشتر  خواهند شد.

وی با اشاره به آمار و ارقام عملکرد شعبه و پتانسیل موجود افزود: از همه همکاران انتظار داریم تا با تلاش و توان بیشتر جایگاه این شعبه که بعنوان شعبه الگو و پیشانی استان محسوب میشود را ارتقاء دهند.

مدیراصفهان بر اهميت جانشين پروري و تربيت نيروهاي كارآمد و مسئوليت پذير تاكيد نمود و اظهار داشت:  توجه به شاخص های ارزیابی عملکرد و درجه بندی شعب ، ارتقاء سطح دانش شغلی همکاران ، آگاهی از اهداف و برنامه ها و تلاش همگانی موثر مورد تاکید و انتظار است.

نوروزی در ادامه به جایگاه مردمی بانک بعنوان یک سرمایه اجتماعی اشاره کرد و گفت : امروزه فضای کنونی بانکها مهیای خدمت رسانی به مردم عزیز است و مردم حق انتخاب دارند و این فرصت در شبکه بانکی در اختیار آنها قرار دارد ، فلذا بانکی را انتخاب میکنند که احترام بیشتری را از آن دریافت کنند.

در ابتدای این مراسم نیز حمید ابوالقاسمی معاون شعبه مرکزی اصفهان و سپس غلامرضا سرشاری رئیس جدید شعبه به ترتیب به بیان گزارش عملکرد و برنامه های خود پرداختند.

در پايان حكم غلامرضا سرشاری به عنوان رییس شعبه ممتاز الف شعبه مرکزی اصفهان به وی تقدیم و نیز با اهدای هدایایی از زحمات ابوالقاسمی قدردانی شد.

Last Updated 1397/9/21