مراسم تودیع و معارفه رئیس دایره امور اعتباری

طی مراسمی که با حضور مدیرمنطقه،معاونین،مسئول حوزه حراست و رؤسا و کارشناسان شعب و دوایر مدیریت برگزار شد، ضمن قدردانی از زحمات چند ساله سیدرسول شیرازی زاده ، نادر وحیدی بعنوان رئیس جدید دایره امور اعتباری مدیریت اصفهان معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان دراین مراسم مدیر اصفهان گذشت، ایثار، متانت و آگاهی به اطلاعات شغلی را از صفات و ویژگی های بارز ریس سابق دایره اموراعتباری برشمرد و برای ایشان درفعالیت پست جدید معاون دایره کنترل و نظارت آرزوی موفقیت کرد.

گفتنی است در این مراسم ضمن اعطای حکم وحیدی ، با اهدای هدایایی از زحمات شیرازی زاده تقدیر بعمل آمد.

Last Updated 1398/2/26