قدر دانی از مشتریان خاص در مدیریت اصفهان

در راستای تقدیر از مشتریان ویژه وخاص، شعبه فردوسی اصفهان از مدیران ارشد شرکت سرمایه گذاری مهدفام مشتری طلائی شعبه و از پیشگامان و فعالان عرصه صنعت ساختمان قدردانی کرد
براساس این گزارش احمد نجاریان رئیس شعبه ضمن تشریح مزایای رقابتی بانک و طرح های جدید، با اهدای هدیه و لوح تقدیراز همکاری وتعامل این مشتری تقدیر کرد و افزایش و گسترش تعاملات را خواستار شد.
Last Updated 1394/11/18