بازدید عضو هئیت مدیره بانک از شعب مدیریت استان اصفهان

رحیمی انارکی عضو هیئت مدیره بانک و رفیعی رئیس اداره کل آموزش به همراه مدیر استان اصفهان از برخی شعب این مدیریت بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت استان اصفهان در این بازدید ها عضو هیئت مدیره بانک ضمن تقدیر از زحمات همکاران شعب اصفهان بابت تحرّک و فعالیّت ثمر بخش آنان طی سال جاری و کسب موفقیتهای مختلف در بخش های گوناگون،ارتقا جایگاه بانک در بین بانکهای استان را خواستار شد.رحیمی انارکی دراین بازدید علاوه بر ارائه رهنمودها و توصیه های لازم ، ضمن گفتگو با همکاران و مشتریان به برخی سؤالات و ابهامات ایشان در خصوص مسائل و مشکلات موجود در مسیر بازاریابی ،جذب منابع وسیاستهای اعتباری نیز پاسخ داد.

گفتنی است از شعب تیران، مرکزی نجف آباد و بازار نجف آباد بازدید به عمل آمد.

Last Updated 1395/12/5