تازه های اخبار تازه های اخبار

باحضور مدیرمنطقه وباهدف ارزیابی عملکرد شعب برگزارشد

نشست مشترک رؤسای شعب حوزه ناظرغرب استان اصفهان

با حضور مهدی کریمی مدیرشعب اصفهان ،نشستی با رؤسای شعب تحت پوشش حوزه ناظرغرب اصفهان و با هدف انتقال مطالب مطروحه در همایش فصلی مدیران ارشد بانک و همچنین ارزیابی عملکرد شعب مربوطه در محل این حوزه برگزار شد.
با حضور مهدی کریمی مدیرشعب اصفهان ،نشستی با رؤسای شعب تحت پوشش حوزه ناظرغرب اصفهان و با هدف انتقال مطالب مطروحه در همایش فصلی مدیران ارشد بانک و همچنین ارزیابی عملکرد شعب مربوطه در محل این حوزه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان در این نشست کریمی ضمن تاکید بر جذب منابع و وصول مطالبات، ریوس اهداف کلان بانک  و وضعیت موجود و انتظارات مدیریت در تحقق اهداف را درسال جاری تشریح نمود و همت وتلاش موثر گروهی را همچون گذشته خواستار شد.

کریمی اهداف سال جدید را منطقی و دست یافتنی خواند و افزود: با پتانسیلهای موجود درمنطقه غرب استان و وجود واحدهای صنعتی و بهره مندی از نیروی انسانی متعهد خواهیم توانست به اهداف تعیین شده در تمامی بخشها نایل آییم.

در ابتدای این نشست نیز شیرانی نژاد ضمن بررسی عملکرد شعب تحت پوشش، بر اهمیت بازاریابی هدفمند تاکید واظهارداشت : موفقیت و دستیابی به اهداف تعیین شده برخاسته از حرکت جمعی و برنامه ریزی مدون است و شعب حوزه غرب نیز با همدلی و همفکری تلاش مضاعف خواهند کرد تا ضمن نیل به اهداف ، موجب ارتقای جایگاه مدیریت گردند.

شیرانی نژاد ضمن تاکید بر نظارت مستمر بر عملکرد شعب و کارکنان تصریح کرد : ضروری است شعب حوزه همگام و همراه با دیگر شعب مدیریت با درنظر گرفتن اولویتها و اهداف کلان بانک به گونه ای حرکت نمایند تا بتوانیم در پایان سال کارنامه ی مطلوبی را ثبت نماییم.

در پایان نیز روسای شعب حوزه ناظرغرب به ذکر نکات ضروری ، طرح مشکلات وراهکارهای موجود در جهت دستیابی به برنامه های استراتژیک بانک پرداختند.
آخرین بروزرسانی 1394/11/18