تازه های اخبار تازه های اخبار

در ارزیابی عملکرد مدیریتهای شعب دربخش اقساط وصولی تسهیلات مسکن مهر توسط اداره کل آمارواطلاعات اعلام

کسب رتبه اول توسط مدیریت استان اصفهان

باستناد گزارش منتشره اقساط وصولی تسهیلات فروش اقساطی و جعاله مسکن مهر از سوی اداره کل آمارواطلاعات ، مدیریت اصفهان با وصول مبلغ 2730451 میلیون ریال دربازه زمانی از ابتدای اجرای طرح تا پایان سه ماهه اول سال جاری موفق به کسب رتبه اول در بین مدیریتهای شعب شد.
باستناد گزارش منتشره اقساط وصولی تسهیلات فروش اقساطی و جعاله مسکن مهر از سوی اداره کل آمارواطلاعات ، مدیریت اصفهان با وصول مبلغ 2730451 میلیون ریال دربازه زمانی از ابتدای اجرای طرح تا پایان سه ماهه اول سال جاری موفق به کسب رتبه اول در بین مدیریتهای شعب شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان مهدی کریمی دررابطه با این موضوع ضمن ارزیابی مثبت عملکرد وصول مطالبالت مدیریت در سه ماه گذشته ، از تلاش همه پرسنل بواسطه وصول اقساط معوق تسهیلات مسکن مهر قدردانی کرد و اذعان داشت : با توجه به توانمندی های کارکنان مدیریت اصفهان میتوانیم همچون گذشته در سال جاری نیز با انسجام وپیگیری های بیشتر به اهداف تعیینی در بخش فروش اقساطی تسهیلات مسکن مهر و بدنبال آن وصول اقساط معوق آن نایل آییم، که این مهم جز با ایجاد حساسیت موضوع بین تمامی همکاران و پیگیری مطالبات از همان قسط اول بدست نمی آید.

وی با بیان اینکه دستاوردهای موفق وصول مطالبات این مدیریت  از برخی عوامل و نقاط قوت ناشی می شود، پیگیری و برنامه ریزی بر اساس این موفقیت ها را یکی از ضرورت های این بخش دانست که تجربه آن باید در برنامه ریزی های امسال مورد توجه قرار گیرد.

کریمی در ادامه صحبتهایش عزم جدی و جمعی برای وصول مطالبات،پیگیری مستمر و ارتباط دایم و سه جانبه ستاد ، کمیته وصول مطالبات،شعب و همچنین به کارگیری شیوه های متفاوت و متناسب با شرایط را از مهمترین نقاط قوت  بخش وصول مطالبات برشمرد  واظهار داشت: برای تخصیص منابع مطلوب نیاز به تجهیز و جذب منابع داریم که فروش اقساطی تسهیلات مسکن مهر و طی آن وصول مطالبات معوق در این بخش به نوعی جذب و برگشت منابع بانک به شمار می آید.

کریمی تغییر نگرش در جایگاه وصول مطالبات را جزی دیگر ضرورت های این بخش دانست و تصریح کرد:فعالیت بلند مدت و نهادینه در زمینه وصول مطالبات مستلزم بهره گیری از نوآوری،برنامه ریزی با استفاده از الگوها،ابزارها و روش های نوین خواهد بود وباید برای تمام بخش های این حوزه اعم از معوق،سررسیدگذشته و مشکوک الوصول برنامه ریزی جداگانه داشته باشیم.

کریمی در خاتمه سخنانش ضمن قدردانی از حمایتهای مدیران ارشد بانک به اهمیت و نقش آمارواطلاعات منتشره در مقاطع زمانی کوتاه در بهبود عملکرد مدیریتها اشاره و تصریح کرد:اجرای طرح تسهیلات تکلیفی مسکن مهر با همت و پشتکار تک تک کارکنان بانک مسکن در سراسر کشور بنحو شایسته انجام گرفت و امروز در جهت تکمیل تلاشهای صورت پذیرفته ، بایستی تمامی همکاران با دلسوزی و تلاش موثر گروهی نسبت به تقسیط و وصول اقساط معوق این تسهیلات اقدام نمایند
آخرین بروزرسانی 1394/4/22