تازه های اخبار تازه های اخبار

در مدیریت استان اصفهان برگزار شد

نشست عوامل کمیته نظارت با مدیراستان

بمنظور تعامل وهماهنگی بیشتر امور بازرسی وحسابرسی دومین نشست عوامل نظارتی با حضور مدیر منطقه،بازرسان و حسابرسان مدیریت در اصفهان برگزار شد.
بمنظور تعامل وهماهنگی بیشتر امور بازرسی وحسابرسی دومین نشست عوامل نظارتی با حضور مدیر منطقه،بازرسان و حسابرسان مدیریت در اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان در ابتدای این جلسه مهدی کریمی درخصوص موقعیت بانکی و لزوم توجه به ساختار مالی و ریسک های موجود در عملیات بانکی به نقش مهم نظارت در کمک به کاهش این ریسک ها اشاره کرد و افزود : ایجاد کمیته های نظارت در مدیریتها در پاسخ به یک ضرورت برای همکاری در زمینه‌ نظارت بانکی و از جمله ارایه رهنمودها و توصیه‌های نظارتی،ترغیب همگرایی در استفاده از استانداردها و شیوه‌های نظارت بانکی در تمامی استانها،با هدف تامین سلامت و ایمنی بخش بانکی می‌باشد که دراین راستا صحت وسلامت عملکرد نظام بانکی،برای حفظ ثبات نظام پولی ومنافع سپرده گذاران از اهمیت ویژه وخاصی برخورداراست.

کریمی از عوامل نظارتی بعنوان سفیران مدیران ارشد و چشم و چراغ بانک یاد کرد و تصریح کرد : حسن اعتماد و إتکای نظرات مدیران عالی بانک به نظرات بازرسان است و این یک مسیولیت سنگینی را برای عوامل نظارتی ایجاد مینماید.

کریمی با اشاره به این مطلب که عوامل نظارتی وبازرسان وحسابرسان باید از هر حیث برای تمام کارکنان الگو باشند گفت : بازرسان،حسابرسان و کارشناسان مربوط به حوزه نظارت و بازرسی باید خود الگوی همه همکاران از نظر تمامی ابعاد باشند و با انتقال فرهنگ و آموزش صحیح نظام بانکداری منطبق بردستورالعملها بتوانند درراستای حفظ سلامت بانکی واداری و درنتیجه حفظ منافع سپرده گذاران وسازمان موثر واقع شوند

کریمی در ادامه به اهتمام و اهمیت مدیرعامل بانک به بخش نظارتی و رعایت مقررات وضوابط اشاره کرد و گفت : اگر بازرسی‌ها در فرایند فعالیت‌های بانک به‌صورت مستمر و در تعداد دوره های بیشتر برگزار شود سازمان رشد کرده و آسیب‌ها و نقص‌های آن مشخص می‌شود و موجبات رشد سازمان را فراهم خواهد کرد.

مدیر منطقه در راستای پیشگیری از تخلفات احتمالی ، آموزش و فرهنگسازی دربین همکاران را بسیار موثر خواند وافزود: باتوجه به پیشرفتهای ITبانک در دهه اخیر نیاز ایجاد و طراحی یک برنامه مشخص در حوزه نرم افزارهاو سیستم‌های هوشمند بانک در بعد نظارتی احساس میشود که البته بانک مسکن با پیش بینی مدیران خود و وجود مدیریتهای امور، ادارات کل و کمیته های مرتبط همچون بازرسی،حسابرسی داخلی،،مدیریت ریسک؛مبارزه باپولشویی،شورای عالی نظارت وکنترلهای داخلی و ... تا حد مطلوب توانسته است درخصوص پیشگیری از تخلفات و ارتقای سلامت اداری در بین دیگر مؤسسات وبنگاههای مالی از وضعیت بسیارخوبی برخوردار باشد.

کریمی وحدت رویه را درامور بازرسی را یک اصل دانست و تعامل بین بخش بازرسی وحسابرسی را در پیشبرد اهداف بسیار موثر خواند و افزود: بین نقطه نظرات بازرسی و حسابرسی نباید تقابلی ایجاد شود و نظرات بازرسان وحسابرسان ضمن هماهنگی و تعامل باید همپوشانی داشته باشد.

کریمی یکی دیگر از وظایف بازرسان بانک را برخورد با افراد متخلف دانست و گفت: افرادی که با فعالیت خود قصد دارند خوشنامی،اعتبار و سابقه سازمان را خدشه دار کنند  باید شناسایی و تنبیه شوند ضمن اینکه بازرسان باید بدانند که درهمه حال باید امانتدار بوده و قبل از هرگونه نتیجه گیری قطعی و صدور رای از هرگونه اظهارنظرهای فردی و تفاسیرشخصی در نوشتن بندهای بازرسی وحسابرسی جداً بپرهیزند.

کریمی در ادامه به اهمیت تعامل و همکاری بازرسان و حسابرسان با مسیولین شعب اشاره کرد وگفت: همواره ابلاغیه ها و بندهای بازرسی به رفع نواقص و اشتباهات سهوی دستورالعملی منجر نمیگردد و گاهاً صحبت و مذاکره های حضوری با رؤسای شعب نقش پررنگ تری در راستای عدم تکرار اشتباهات ایفا میکند و امیدوارم درجهت جوابدهی بهتر ،در آینده ای نزدیک ابلاغیه های بازرسی به توصیه نامه تبدیل گردد.

مدیراستان اصفهان در پایان ضمن تاکید بر برگزاری جلسات کمیته نظارت استان بصورت مستمر و جدی اظهارداشت: استان اصفهان از هرنظر برخوردار بوده و در زمینه بازرسی و کمیت و کیفیت نظارت بر صحت فعالیت شعب نیز باید ازشرایط مطلوبی برخوردار باشد.گفتنی است بازرسان و حسابرسان حاضر درجلسه در پایان به بحث وتبادل نظر درخصوص موضوعات بازرسی وحسابرسی پرداختند

آخرین بروزرسانی 1394/4/22