تازه های اخبار تازه های اخبار

مسیول حوزه حراست مدیریت اصفهان درنشست ماهانه کادرانتظامات عنوان کرد

امنیت حاصل از تلاش کادر انتظامات بستر فعالیتهای اجتماعی وفردی است

در نشستی که به منظور توجیه بیشتر و بهتر پرسنل انتظامات مدیریت استان اصفهان برگزار شد،مسیول حوزه حراست این مدیریت ضمن قدردانی از زحمات کارکنان این بخش از پرسنل انتظامات به عنوان مردانی سخت کوش و حارسان و حافظان بانک و چشم های همیشه بیدار یاد کرد
در نشستی که به منظور توجیه بیشتر و بهتر پرسنل انتظامات مدیریت استان اصفهان برگزار شد،مسیول حوزه حراست این مدیریت ضمن قدردانی از زحمات کارکنان این بخش از پرسنل انتظامات به عنوان مردانی سخت کوش و حارسان و حافظان بانک و چشم های همیشه بیدار یاد کرد

به گزارش روابط عمومی اصفهان محمد حیدری در ادامه، موضوع حراست و حفاظت از اماکنی همچون بانک را بسیار خطیر وبااهمیت دانست واظهارداشت: پرسنل انتظامات در پیشبرد اهداف بانک بسیار مؤثرند و باید با وحدت، همدلی،اخلاص و گذشت در راه تعالی سازمان  بیش از پیش کوشا بوده و وظایف و ماموریت های خویش را به نحو احسن انجام دهند.

حیدری درادامه در خصوص رعایت موارد و موازین اخلاقی و اصول حفاظتی یادآور گشت وبا اشاره به برخورد ابتدایی و انتهایی مشتری با نگهبانان افزود: کادر انتظامات از مهمترین پستهای سازمانی بانک میباشد و پرسنل مشغول در این بخش باید ضمن آگاهی و اِشراف کامل ، از بارزترین و نمونه ترین کارمندان باشند.

حیدری در ادامه با بیان حدیثی از پیامبر اکرم (ص) به نعمت امنیت و سلامتی اشاره کرد و افزود : همه باید قدردان امنیت و سلامتی موجود باشیم و همین امنیت حاصل از تلاش پرسنل انتظامات بستر فعالیتهای اجتماعی وفردی است.

حیدری درپایان ضمن تاکید مجدد بر رعایت موازین ودستورالعملهای بانک تصریح کرد : به کارگیری دقت،همکاری و همیاری پرسنل انتظامات در تمامی امور موجب ارتقای سلامت کار میگردد.

گفتنی است دراین نشست فیلم آموزشی کادرانتظامات که دربابلسر برگزار شده بود مورد پخش وبازبینی قرارگرفت و پرسنل انتظامات پیرامون آن به بحث وتبادل نظر پرداختند
آخرین بروزرسانی 1394/4/22