تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیر شعب اصفهان:بخش بازاریابی همچون قلب نقش خونرسانی به دیگربخشهای بانک را دارا میباشد

نشستی ویژه با حضور مدیر منطقه ، معاونین و تنی چند از رؤسای دوایر و کارشناسان این مدیریت و همچنین مدیر سابق مدیریت در راستای بررسی وضعیت بازاریابی استان برگزار شد
نشستی ویژه با حضور مدیر منطقه ، معاونین و تنی چند از رؤسای دوایر و کارشناسان این مدیریت و همچنین مدیر سابق مدیریت در راستای بررسی وضعیت بازاریابی استان برگزار شد

مهدی کریمی ضمن تشکر از حضور محمدرضا کیانی اظهار داشت : استفاده از نقطه نظرات و همفکری با تمامی همکاران باعث تقویت بخش بازاریابی و کسب توفیق دراین زمینه میگردد.

کریمی در ادامه به شرایط یکسان بانک در کشور و پتانسیلهای موجود در استان اصفهان و همچنین شرایط مناسب محیط کاری ازنظر تجهیزات وامکانات اشاره کرد وگفت: حفظ کرامت مشتریان و رعایت اصول مشتری مداری یکی از راههای اصلی جذب مشتری و کسب موفقیت است وضروری است تا با فعالیت وتلاش همگانی ضمن ارتقای جایگاه مدیریت استان بتوانیم به جایگاه درشان واصلی خود دست یابیم.

وی با تاکید برلزوم افزایش فعالیتهای درآمدزای ارزی واهمیت آن تصریح کرد: تمامی کارکنان در تمامی رده ها باید قادر باشند انواع خدمات ومحصولات ارزی وریالی بانک را به بهترین شکل ممکن وبا ارایه اطلاعات کامل و دقیق از دستورالعملهای مربوط به مشتریان عرضه نمایند.

کریمی به مزایای انواع خدمات وحسابهای جدید بانک اشاره کرد واضافه ساخت : تمامی همکاران مستقر درصف وستاد قطعاً از انواع خدمات بانک مطلعند ولی باید بصورت کاربردی درخصوص چگونگی انتقال و ارایه این اطلاعات کارکنان را توجیه نمود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت هدفمند بودن بازاریابی گفت: درصورت بهره برداری از جلسات و نشستهای بازاریابی با مشتریان بزرگ، نباید هیچگاه از مسیله مداومت بر امر پیگیری غافل ماند.

مدیرمنطقه درپایان صحبتهای خود اهمیت نقش بازاریابی را به بازوی قدرتمندوکاربردی ارایه خدمات، تشبیه نمود و گفت : بخش بازاریابی همچون قلب به دیگر بخشهای بانک خونرسانی میکند.

درابتدای این جلسه غفارزاده- معاون مالی و فناوری مدیریت- ضمن ارایه گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته ،با ارایه آمار منابع و مصارف و دیگر حوزه ها گفت: با توجه به حسابهای متنوع بانک، ضروری است تمامی کارکنان مستقر در صف و ستاد برای بهبود وضعیت موجود تلاش و کوشش نمایند.

در ادامه نیز افضلی معاون اعتباری مدیریت مطالبی را درخصوص مشکلات سیاستهای اعتباری موجود وانواع مشتریان ارایه کرد و گفت : باتوجه به تفاوتهای فرهنگی واقلیمی نباید دو استان را از نظر شرایط دستورالعملهای اعتباری یکسان در نظر گرفت وهمه استانها را با مرکز مقایسه نمود و ضروری است درراستای جذب منابع صفردرصدی بدون درنظرگرفتن وضعیت جذب منابع برای اعطای تسهیلات به مشتریان بزرگ بویژه مشتریان بزرگ حسابهای قرض الحسنه جاری براساس کارکرد ورسوب حساب، سیاستهای اعتباری ثابت وبدون تغییر تخصیص دهیم.

افضلی در ادامه اعطای انواع تسهیلات را در موسسات مالی نوعی ابزار کار مهم تلقی کرد و افزود :اینکه درحال حاضر حتی به مشتریان بزرگ وهدف برخی شعب که آنشعبه نیز وضعیت مناسبی از نظر منابع ومصارف دارد گاهاً بدلیل عدم دستیابی به اهداف تعیینی جذب منابع و mpl کل مدیریت نمیتوانیم تسهیلاتی پرداخت نماییم،برخلاف اصول بازاریابی ومشتری مداری است چرا که وضعیت و،مشکلات وعدم موفقیتهای مدیریتهای منطقه به مشتری مربوط نمیشود و قطعاً با ادامه این روند حفظ و نگهداشت دیگر مشتریان بزرگ کمی سخت بنظر میرسد.

ربانی معاون اداری وپشتیبانی هم درادامه به نقش واهمیت ایجاد ارتباط کلامی با مشتریان و تکریم ارباب رجوع اشاره کرد و گفت : ضمن اینکه بایستی همه کارکنان به دستورالعملها و بخشنامه های بانک بصورت روزانه وقف و آگاه باشند ،تکریم مشتریان و احترام به ایشان نیز یکی از راههای جذب مشتری و وفادار نمودن اوست.

درپایان راهکارهای حضور گسترده در بازار رقابتی و رفع موانع ومشکلات موجود توسط مدیر سابق منطقه و دیگر اعضای مورد بحث وبررسی قرار گرفت
آخرین بروزرسانی 1394/4/22