تازه های اخبار تازه های اخبار

برای اولین بار در شبکه بانک مسکن انجام شد

برگزاری کلاسهای آموزشی زبان انگلیسی در مدیریت اصفهان

با تاکید ، اصرار و پیگیریهای مستمرمدیر منطقه و تلاش واحد آموزش مدیریت برای اولین بار در شبکه بانک مسکن ، کلاسهای آموزشی زبان انگلیسی مطابق با استانداردهای نوین آموزشی جهت رؤسای شعب سطح شهر در مدیریت اصفهان برگزار شد
با تاکید ، اصرار و پیگیریهای مستمرمدیر منطقه و تلاش واحد آموزش مدیریت برای اولین بار در شبکه بانک مسکن ، کلاسهای آموزشی زبان انگلیسی مطابق با استانداردهای نوین آموزشی جهت رؤسای شعب سطح شهر در مدیریت اصفهان برگزار شد

در اولین جلسه این کلاس محسن ربانی معاون اداری وپشتیبانی مدیریت ضمن اشاره به اهمیت فراگیری زبان انگلیسی گفت : برای اولین بار در سطح شبکه بانک مسکن کلاسهای آموزشی زبان انگلیسی مطابق با آخرین متدهای آموزشی زبان و استفاده از منابع معتبر آموزشی در مدیریت اصفهان برگزار شده است.

وی افزود : زبان انگلیسی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی جهت استفاده از منابع ومآخذ علمی و پژوهشی و بهره گیری از فناوریهای پیشرفته بشمار میرود و از اساسی ترین مهارتهای مورد نیاز زندگی درجهان امروز می باشد.

در ادامه نیز محسن خدارحمی مدرس این دوره از کلاسهای آموزشی زبان انگلیسی با بیان اینکه امروزه این زبان بین المللی در تمامی رشته ها از جمله کامپیوتر و اینترنت کاربرد دارد بر یادگیری زبان انگلیسی جهت موفقیت در امور روزانه بالاخص اموربانکی مرتبط تاکید کرد.

گفتنی است در اولین دوره کلاسهای مذکور تعداد 25 نفر از رؤسای شعب سطح شهر به فراگیری سطح مقدماتی زبان انگلیسی میپردازند که با اخذ مجوزهای لازم از اداره کل آموزش،ساعات آموزشی این دوره از کلاسها در سوابق آموزشی همکاران منظور میگردد
آخرین بروزرسانی 1394/4/22