تازه های اخبار تازه های اخبار

آیین معارفه رییس شعبه مرکزی اصفهان

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان حسن نوروزی مدیرشعب استان در این مراسم طی سخنانی ضمن قدردانی از زحمات معاونین و پرسنل شعبه ، به بیان نقش شعب در پیشبرد اهداف بانک پرداخت و ابراز امیدواری کرد که با توجه به سوابق کاری روشن و موفق رییس جدید شعبه مرکزی اصفهان در صف وستاد و همچنین دارا بودن مجموعه ای از صفات بارز اخلاقی و مدیریتی، در سمت جدید نیز به خوبی از عهده این مسیولیت برآمده و با تکمیل تیم مدیریتی شعبه باعث رونق و موفقیت بیشتر خواهند شد. وی با اشاره به آمار و ارقام عملکرد شعبه و پتانسیل موجود افزود: از همه همکاران انتظار داریم تا با تلاش و توان بیشتر جایگاه این شعبه که بعنوان شعبه الگو و پیشانی استان محسوب میشود را ارتقای دهند. مدیراصفهان بر اهمیت جانشین پروری و تربیت نیروهای کارآمد و مسیولیت پذیر تاکید نمود و اظهار داشت: توجه به شاخص های ارزیابی عملکرد و درجه بندی شعب ، ارتقای سطح دانش شغلی همکاران ، آگاهی از اهداف و برنامه ها و تلاش همگانی موثر مورد تاکید و انتظار است. نوروزی در ادامه به جایگاه مردمی بانک بعنوان یک سرمایه اجتماعی اشاره کرد و گفت : امروزه فضای کنونی بانکها مهیای خدمت رسانی به مردم عزیز است و مردم حق انتخاب دارند و این فرصت در شبکه بانکی در اختیار آنها قرار دارد ، فلذا بانکی را انتخاب میکنند که احترام بیشتری را از آن دریافت کنند. در ابتدای این مراسم نیز حمید ابوالقاسمی معاون شعبه مرکزی اصفهان و سپس غلامرضا سرشاری رییس جدید شعبه به ترتیب به بیان گزارش عملکرد و برنامه های خود پرداختند. در پایان حکم غلامرضا سرشاری به عنوان رییس شعبه ممتاز الف شعبه مرکزی اصفهان به وی تقدیم و نیز با اهدای هدایایی از زحمات ابوالقاسمی قدردانی شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان حسن نوروزی مدیرشعب استان در این مراسم طی سخنانی ضمن قدردانی از زحمات معاونین و پرسنل  شعبه ، به بیان نقش شعب در پیشبرد اهداف بانک پرداخت و ابراز امیدواری کرد که  با توجه به سوابق کاری روشن و موفق رییس جدید شعبه مرکزی اصفهان در صف وستاد و همچنین دارا بودن مجموعه ای از صفات بارز اخلاقی و مدیریتی، در سمت جدید نیز به خوبی از عهده این مسیولیت برآمده و با تکمیل تیم مدیریتی شعبه باعث رونق و موفقیت بیشتر  خواهند شد.

وی با اشاره به آمار و ارقام عملکرد شعبه و پتانسیل موجود افزود: از همه همکاران انتظار داریم تا با تلاش و توان بیشتر جایگاه این شعبه که بعنوان شعبه الگو و پیشانی استان محسوب میشود را ارتقای دهند.

مدیراصفهان بر اهمیت جانشین پروری و تربیت نیروهای کارآمد و مسیولیت پذیر تاکید نمود و اظهار داشت:  توجه به شاخص های ارزیابی عملکرد و درجه بندی شعب ، ارتقای سطح دانش شغلی همکاران ، آگاهی از اهداف و برنامه ها و تلاش همگانی موثر مورد تاکید و انتظار است.

نوروزی در ادامه به جایگاه مردمی بانک بعنوان یک سرمایه اجتماعی اشاره کرد و گفت : امروزه فضای کنونی بانکها مهیای خدمت رسانی به مردم عزیز است و مردم حق انتخاب دارند و این فرصت در شبکه بانکی در اختیار آنها قرار دارد ، فلذا بانکی را انتخاب میکنند که احترام بیشتری را از آن دریافت کنند.

در ابتدای این مراسم نیز حمید ابوالقاسمی معاون شعبه مرکزی اصفهان و سپس غلامرضا سرشاری رییس جدید شعبه به ترتیب به بیان گزارش عملکرد و برنامه های خود پرداختند.

در پایان حکم غلامرضا سرشاری به عنوان رییس شعبه ممتاز الف شعبه مرکزی اصفهان به وی تقدیم و نیز با اهدای هدایایی از زحمات ابوالقاسمی قدردانی شد.

آخرین بروزرسانی 1397/9/21