تازه های اخبار تازه های اخبار

نظام پیشنهادات راهی کم هزینه و موثر برای افزایش بهره وری سازمان

مدیرشعب استان اصفهان با تاکید بر اهمیت نظام پیشنهادها در پیشبرد اهداف سازمانی افزود: نظام پیشنهادات، فرآیندی است که می‌توان با بکارگیری آن، از فکر و اندیشه کارکنان برای شناسایی مسـایل و حـل آنها بهره گرفت و این تفکرات را تا بالاترین سطوح تصمیمات مدیریتی‌ پیش برد و این ابزار در واقع، تلاشی برای افزایش روحیه همگرایی و مشارکت کارکنان و ارج نهادن به ایده‌ها و نظرات آنها برای تحول آفرینی در سازمان‌هاست ، پس بنابراین مهمترین هدف نظام پیشنهادات را می‌توان ایجاد فضای مناسب برای مشارکت کلیه کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمانی دانست.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان،حسن نوروزی در اولین نشست مشترک اعضای دبیرخانه فرعی نظام پیشنهادات مدیریت شعب اصفهان که با حضور معاونین مدیریت،معاون حوزه حراست و برخی مسیولین دوایر که با هدف بررسی کارشناسی پیشنهادات واصله جهت تایید و ارسال به دبیرخانه مرکزی برگزار شد ،با اشاره به پیشگامی بانک مسکن در ایجاد و اجرایی کردن نظام پیشنهادها ، فعال بودن نظام پیشنهادها را موجب افزایش انگیزه و روحیه تعامل بیشتر در کارکنان دانست و افزود: مشارکت هرچه بیشتر کارکنان در ارایه پیشنهادهای سازنده، موجب ارتقای کمی و کیفی برنامه های بانک می شود.

وی موفقیت هر سازمانی را مرهون مشارکت همگانی کارکنان آن دانست و افزود: برای افزایش بهره‌وری سازمان با نظام پیشنهادات و مشارکت کارکنان در تصمیم سازی ها و تصمیم‌گیری‌‌های مدیریتی راه‌حل‌های موثر و کم‌هزینه‌تری ایجاد می‌شود.

مدیرشعب اصفهان با تاکید بر برگزاری جلسات دبیرخانه فرعی جهت پذیرش و بررسی پیشنهادهای استان بصورت منظم و مستمر ، گفت: تک تک ایده ها و پیشنهادات همکاران بسیار با اهمیت و ارزشمند است و لازم است تا اعضای دبیرخانه فرعی نظام پیشنهادات استان نسبت به تخصیص وقت وزمان کافی برای بررسی کارشناسی و دقیق ایده ها و پیشنهادات ارسالی اقدام نماید.

نوروزی در پایان با اشاره به اهمیت و نقش پیشنهادها در پیشبرد موفق فعالیتهای سازمانی، دادن پاداش و اجرایی نمودن پیشنهادات کارکنان را گامی موثر در تشویق و ترغیب کارکنان به فرهنگ ارایه پیشنهاد دانست و در همین راستا به فضل اله تمتاجی ، هادی وهاب ، محمد شایگان فر ، علی اسدالهی ، مهدی کسایی ، سیدسجاد رضوی زاده، مهدی رفیعی،مهدی دهقانی که جز پیشنهاد دهندگان اولین نشست دبیرخانه بودند ، بعنوان پاداش، کارت هدیه تخصیص داد.

آخرین بروزرسانی 1397/12/6