تازه های اخبار تازه های اخبار

معرفی طرح میثاق در میثاق

معرفی طرح میثاق در میثاق

معاون اجرایی اصفهان خبر داد:

معرفی طرح میثاق در میثاق

 

معاون اجرایی مدیریت اصفهان از اجرای طرح انگیزشی مادی و معنوی «میثاق در میثاق» در سطح شعب استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان ، سعید زارعی با اعلام این مطلب گفت : این مدیریت به منظور بهره برداری حداکثری از طرح میثاق در جهت کاهش مطالبات ، تسریع تحقق اهداف این بخش ، هدفمند نمودن تلاش همکاران و نیز کسب رتبه و جایگاه در شان استان ، به برنامه ریزی ،طراحی و معرفی طرح انگیزشی میثاق درمیثاق اقدام کرد.

وی افزود : این طرح یک برنامه عملیاتی با هدفگذاری برای شعب و اعلام و تشریح سیاستهای انگیزشی متنوع میباشد.

زارعی در پایان صحبتهای خود تصریح کرد : با پشتیبانی کامل ستاد و برگزاری جلسات متعدد برآنیم تا بتوانیم ازاین فرصت مناسب بهره برداری حداکثری را ببریم

آخرین بروزرسانی 1398/7/10