تازه های اخبار تازه های اخبار

مصاحبه با شعب موفق استان اصفهان

مصاحبه با شعب موفق استان اصفهان

نتایج منتشره ارزیابی عملکرد شعب منتهی به شش ماهه اول سال حاکی از قرار گرفتن 43 شعبه استان در منطقه سبز بود که 11 شعبه از  این 43 شعبه در بین  صد شعبه برتر کشوری قرار گرفتند و پنج شعبه سمیرم ، دهاقان ، امام رضا کاشان ، وزوان و داران به ترتیب موفق به کسب رتبه یازدهم ، بیست و دوم،بیست وچهارم،بیست وپنجم و بیست وهفتم کشوری شدند. از همین رو با محمودرضاگیوی ، کرمعلی بادپا ، سید رضا بنی هاشمی ، مهدی احمدی و مجید عزیزی روسای این شعب گفتگویی انجام داده ایم تا علل موفقیت آنان را جویا شویم. نتیجه این گفتگو پیش روی شماست.

1-توضیحاتی مختصر درخصوص سوابق شعبه اعم از قدمت شعبه،درجه،تعداد پرسنل،وضعیت منابع ومصارف و...

محمودرضا گیوی رییس شعبه سمیرم شعبه ازسال 1372بعنوان باجه مشغول بکار وازسال 1384بصورت شعبه در مکان فعلی مشغول به فعالیت شده است ودارای 3نفر پرسنل رسمی و1نفر نیروی شرکتی می باشد منابع شعبه بالغ بر 293میلیارد ریال ومصارف شعبه بالغ بر 309میلیارد می باشد

کرمعلی بادپا رییس شعبه دهاقان شعبه دهاقان در تاریخ 23/05/73تاسیس شده ودر حال حاضر بعنوان شعبه درجه 3با 4نفر نیرو مشغول کار وارایه خدمات به مشتریان میباشد منابع شعبه بالغ بر 365میلیارد که نسبت به ابتدلی سال حدود 40میلیلرد رشد منابع داشته ومصارف شعبه 438میلیلرد ریال میباشد

سید رضا بنی هاشمی رییس شعبه امام رضا(ع)کاشان شعبه امام رضا کاشان درتاریخ 24/10/1388 افتتاح گردیده وحدود 10سال سابقه دارد .درجه شعبه 4 ودارای 4نفرپرسنل رسمی ویک نفر نیروی شرکتی می باشد .منابع شعبه درحال حاضرحدود 290میلیارد ریال وتسهیلات شعبه بالغ بر460میلیارد ریال ومطالبات شعبه حدود 2.9میلیارد ریال است  که NPL کل حدود 63/ 0 وNPLمبادله ای حدود 68/ 0 می باشد .

مهدی احمدی رییس شعبه وزوان شعبه وزوان دراوایل دهه هفتاد راه اندازی شده است  ، درجه شعبه چهار با نیروی شرکتی پنج نفرپرسنل دارد ، منابع شعبه درپایان مهر ماه 311میلیارد ریال و میزان تسهیلات پرداختی در حدود 165 میلیارد ریال می باشد.

مجید عزیزی رییس شعبه داران شعبه داران در سال  1367 افتتاح شده و با درجه 4 و تعداد 5 نفر پرسنل رسمی و یک نفر نیروی شرکتی به خدمت رسانی مشغول می باشد .منابع شعبه حدود 285میلیارد ریال و مصارف شعبه حدود605 میلیارد ریال و مطالبات مبادله ای شعبه حدود 3میلیارد ریال بوده و فاقد مطالبات در بخش مشارکت می باشد .

 

2- فرآیند و دلایل قرار گرفتن شعبه دربین صد شعبه برتر کشور در ارزیابی عملکرد منهتی به پایان اسفند ماه97 را بیان کنید :

محمودرضا گیوی رییس شعبه سمیرم  طبق آیه شریفه (لیس للانسان  الا ماسعی ) لطف خداوند و همدلی وتلاش مضاعف تک تک همکاران اعم از رسمی وشرکتی همچنین مدیریت وبرنامه ریزی منسجم ورصد اهداف تعیین شده  درجهت تحقق اهداف

کرمعلی بادپا رییس شعبه دهاقان دستیابی و تحقق اهداف ابلاغی در زمینه جذب منابع –صدور ضمانتنامه –کاهش مطالبات وتخصیص منابع میباشد

سید رضا بنی هاشمی رییس شعبه امام رضا(ع)کاشان با تلاش وهمکاری وهمدلی همه همکاران از مسیول شعبه تا نیروی شرکتی خدمتگزاربا کار گروهی و تمرکز بر اهداف ابلاغی وتحقق شعار مشتری مداری وبا همت وپشتکار ولطف خدای مهربان توانستیم درارزیابی عملکرد 6ماهه اول سال 98در بین صدشعبه برتر کشورقرار بگیریم که انشا اله با همت وتلاش وپشتکارهمکاران این موفقیت درپایان سال نیز تداوم بیابد .اما به علت جابجایی مکان شعبه در6ماهه دوم ورقابت ناسالم بانکها وموسسات مالی درپرداخت سود بیشتر واوضاع اقتصادی ناپایدار جامعه قدری از اهداف ابلاغی عقب افتادیم که انشااله  با تلاش همکاران درروزهای باقیمانده تاپایان سال این عقب افتادگی جبران گردد .

مهدی احمدی رییس شعبه وزوان انجام کلیه فعالیتهای شعبه هدفمند وبا برنامه قبلی بوده ، خوشبختانه شعبه ازنیروی های توانمند ، با انگیزه وپرتلاش بهره برده  وکلیه امور درفضایی ازصمیمت ،  آرامش ونشاط با رعایت اصل مشتری مداری انجام گردیده است .

سعی شده درتمام زمینه کاری ازجمله حساب جاری ، کارت خوان ، حساب قرض الحسنه و...کارنامه قابل قبولی ارایه شود.

مجید عزیزی رییس شعبه داران دلایل مختلفی وجود دارد که  منجر به موفقیت شعبه شده است که از ان جمله پیگیری و پایش مستمر آمار های شعبه و هدفگذاری برای تک تک پرسنل و استفاده از تمامی ظرفیت همکاران درجهت رسیدن به اهداف که البته در سایه لطف و عنایت خداوند متعال و  با تلاش و همدلی کلیه کارکنان شعبه این امر میسر گردیده است و نتیجه آن افزایش منابع ارزان قیمت و همچنین کاهش چشم گیر مطالبات به خصوص در بخش مشکوک الوصول که با تلاش و پیگیری مستمر موفق به وصول کامل مطالبات مشکوک الوصول شدیم.

 

3-مهمترین عامل موفقیت های کسب شده توسط شعبه را چه میدانید ؟

محمودرضا گیوی رییس شعبه سمیرم همدلی –کارتیمی وحساس کردن تک تک همکاران  نسبت به اهداف تعیین شده 

کرمعلی بادپا رییس شعبه دهاقان  باتوجه به قرارگرفتن شعبه در مرکز شهر ومنطقه تجاری ودسترسی مشتریان به شعبه  وبازاریابی درون وبرون شعبه وانجام امور مشتریان در اسرع وقت باکمال احترام  از عوامل موفقیت شعبه میباشد

سید رضا بنی هاشمی رییس شعبه امام رضا(ع)کاشان مهمترین عامل را فقط  کار گروهی همه همکاران وهمدلی وهمت وپشتکارآنها وتمرکز براهداف ابلاغی ورسیدن به این اهداف می دانم .به اعتقاد من اگر بانک ما به دلیل دولتی بودن نمی تواند وارد دررقابت ناسالم پرداخت سود بالاترنسبت به بعضی موسسات مالی گردد کارکنان می توانند با مشتری مداری وبرخورد مناسب و روی خوش  وگوش دادن به حرف وخواسته مشتری و سرعت عمل ودقت بالا درانجام خدمات به مشتریان نه تنها این موضوع راجبران میکند بلکه چون درصد بیشتری ازمشتریان  تشنه احترام وتوجه ومحبت هستند تعداد بیشتری ازمشتریان را جذب و به بانک وفادار میکند

مهدی احمدی رییس شعبه وزوان لطف خدای کریم ، داشتن هدف و برنامه تعریف شده ، انگیزه بالا  ، پرتلاش بودن ، همدلی ، همراهی و مسیولیت پذیری کلیه کارکنان شعبه 

مجید عزیزی رییس شعبه داران تمرکز بر برنامه محوری و همدلی و،سخت کوشی و گارگروهی کلیه همکاران و مهمتر از همه تکریم مشتریان از عوامل موفقیت شعبه به شمار می اید

4-استقبال از محصولات انحصاری بانک را چگونه ارزیابی میکنید و چه پیشنهادی برای رقابت در بازار رقابتی فعلی دارید؟

محمودرضا گیوی رییس شعبه سمیرم باتوجه به رقابت شدید باسایررقبابالاخص بانک ها وموسسات خصوصی وهمچنین رسالت اصلی بانک مسکن مبنی برخانه دار کردن اقشار متوسط جامعه  تقویت  حساب ممتاز بعنوان یک حساب استرات‍‍ژیک باید در سرلوحه اهداف بانک درنظر گرفته شود

کرمعلی بادپا رییس شعبه دهاقان باتوجه به رقابت ناسالم  سیستم بانکی بهترین گزینه حساب ممتاز وحساب صندوق یکم از مواردی میباشد که بانک مسکن  می تواند بعنوان محصول قابل رقابت ارایه نماید

سید رضا بنی هاشمی رییس شعبه امام رضا(ع)کاشان استقبال ازمحصولات انحصاری بانک درحد انتظار نبوده اما تاحدودی بد نبوده است . حساب ممتاز بانک زمانی بسیار حساب خوب وعالی ومنحصر به فرد بود اما درحال حاضر با شرایط فعلی تخصیص اوراق وقیمت آن وبازدهی پایین وبرنامه ثبت نام سجام مناسب و قابل رقابت نیست وحتما بایستی دراین مورد وبه موقع تدبیری اندیشیده شود تا یا شرایط را بهترکند ویا جایگزینی برای حساب ممتاز پیدا کنیم .درمورد صندوق های سرمایه گذاری نیزدست همکاران باز نیست هم به جهت ثبت نام وافتتاح درشعبه وهم به جهت اینکه هرزمانی که مشتری مراجعه کرد وخواستیم اقدام کنیم ومحدود به زمان کوتاه وخاصی می باشد .

مهدی احمدی رییس شعبه وزوان درحال حاضر با توجه به وضعیت نامطلوب مسکن ، ازحساب صندوق یکم استقبال خوبی انجام نمی شود.درخصوص صندوق ره آوردآبادبانک ، قالب مشتریان مسن تمایلی به صدور این  واحدها ازطریق اینترنت ندارند، پیشنهاد می شود امکان صدور صندوق آباد مثل سالهای گذشته در شعب فراهم شود

مجید عزیزی رییس شعبه داران درخصوص حساب ممتاز و بخصوص در بخش حسابهای ممتاز کوتاه مدت ، باتوجه به کاهش بازدهی آن که درنتیجه افت شدید قیمت اوراق حاصل شده است ، پیشنهاد می گردد با ارایه تسهیلات جدید (همانند تسهیلات مرابحه منصوبات که بعد از مدتی پرداخت آن متوقف گردید) و افزایش تقاضا برای استفاده از تسهیلات از محل اوراق حق تقدم و در نتیجه افزایش قیمت آن و بالا رفتن بازدهی این محصول ، جذابیت حسابهای ممتاز را جهت سپرده گذاری مشتریان بالا برد .

درخصوص صندوق یکم با توجه به رشد بی سابقه قیمت مسکن و ثابت ماندن سقف تسهیلات قابل پرداخت برروی این حساب ، استقبال کمی از این حساب شده و به تبع آن اکثریت شعب با کاهش منابع در این بخش مواجه می باشند که پیشنهاد می گردد درخصوص افزایش تسهیلات قابل پرداخت تجدید نظر شود و همچنین محدودیت در خصوص تاریخ صدور پروانه نیز درصورت امکان بررسی و اصلاح گردد .

همچنین پیشنهاد می گردد جهت برنامه ریزی بهتر در خصوص بازاریابی صندوق سرمایه گذاری آباد مسکن تاریخهای معینی را در ماه جهت صدور واحدهای سرمایه گذاری اعلام گردد تا از سردرگمی و نارضایتی مشتریان جلوگیری به عمل آید.

 

5-اگر صحبت خاص و یا نگفته ای دارید بفرمایید؟

محمودرضا گیوی رییس شعبه سمیرم ضمن تشکر از مدیریت شعب استان  که بارهنمودها وپشتیبانی های متعدد ازشعبه  وهمچنین تلاش  وهمدلی تک تک همکاران  که باعث رسیدن شعبه به این جایگاه شده است اینده ای درخشان رابرای سازمان وتک تک همکاران ازخداوند منان مسا لت می نمایم .

 

کرمعلی بادپا رییس شعبه دهاقان باتشکر از تمامی همکاران دلسوز شعبه وهمکاری صمیمانه  مدیر محترم ودوایر محترم مدیریت که با پشتیبانی از شعبه  در تمامی زمینه ها منجر به موفقیت شعبه گردیدند

سید رضا بنی هاشمی رییس شعبه امام رضا(ع)کاشان درپایان ضمن تشکر اززحمات کلیه مدیران اموربانک درستاد وهمه همکاران شعب درصف که با تلاش وکوشش شبانه روزی خود موجبات سربلندی وخوشنامی واعتلای نام بانک مسکن درکشور عزیزمان ایران گردیده اند سلامتی وتوفیق روز افزون برای تک تک عزیزان وخانواده های محترم ایشان را ازخداوند متعال ومنان خواستارم .

مهدی احمدی رییس شعبه وزوان ازمسیولین محترم سازمان تقاضا دارم به شعب کمتر برخوردار توجه وعنایت بیشتری داشته باشند، دراین گونه  شعب بعضا"  همکاران پرتلاش وباانگیزه ای داریم که علی رغم سعی فراوان به دلیل عدم وجود پتانسیل لازم ،  نمی تواند با  سایر شعب با پتانسیل خوب  ( شعب واقع در شهرهای با جمعیت بالا) رقابت کنند ، پیشنهادمی شود دربحث درجه بندی شعب امتیاز شعب واقع  در این گونه مناطق بیشتر دیده ولحاظ  شود تا امکان ارتقا درجه این گونه شعبه ها مهیا شود.

مجید عزیزی رییس شعبه داران درپایان از تک تک همکاران شعبه و همچنین مدیر محترم شعب استان و ریاست محترم حوزه غرب استان که با راهنمایی های ارزنده خود چراغ راه ما بوده تشکر و قدردانی نموده و آرزوی موفقیت برای همه همکاران و در نهایت رشد و توسعه درهمه سطوح برای مجموعه بانک مسکن را از خداوند متعال خواهان و خواستارم.

 

 

 

 

آخرین بروزرسانی 1398/11/29