تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیر شعب استان اصفهان :

فعالیتهای فرهنگی بایدهمپای دیگر مسایل جاری بانک پیگیری شود

نشست کمیته فرهنگی مدیریت شعب استان اصفهان با حضور مدیرمنطقه،معاونین مدیریت ومسیول حوزه حراست درمحل نمازخانه این مدیریت برگزار شد
به گزارش روابط عمومی مدیریت استان اصفهان در این نشست که با حضور تمامی اعضا به انجام رسید ، مدیر منطقه تدوین برنامه های آتی مناسبتی ،فرهنگی، مذهبی وسیاسی را براساس جدولی از قبل پیش بینی شده خواستار شد وگفت: گرامیداشت مناسبتها و انجام امور فرهنگی با برنامه ریزی قبلی و مشارکت دادن تمامی کارکنان با هدف بسط و گسترش فرهنگ های اسلامی و انسانی و منطبق با اسلام و ولایت مطلقه فقیه یکی از اهداف کمیته فرهنگی است.
مهدی بلوچی افزود: فعالیتهای فرهنگی ضمن تاثیرگذاری باید همپای دیگر مسایل جاری بانک به پیش رود ،چرا که همه ما جزی مسیولین در یک نظام الهی اسلامی و علوی هستیم و اگر چنین نباشد به قهقرا میرویم.
مدیرشعب اصفهان اظهار داشت : در کنار کارهای تبلیغاتی ، بایستی کارهای فرهنگی اثربخش نیز داشته باشیم تا بتوانیم در بین کارکنان و خانواده ها نفوذ کنیم.
گفتنی است در پایان این نشست ضمن برنامه ریزی جهت مناسبتهای آتی ، دیگر اعضا به ارایه مطالب و نکات پیرامون مسایل و موضوعات فرهنگی پرداختند.
آخرین بروزرسانی 1394/11/18