تازه های اخبار تازه های اخبار

نشست های ارزیابی عملکرد گروههای بازاریابی مدیریت اصفهان

نشست های ارزیابی عملکرد گروههای بازاریابی مدیریت اصفهان

نشست های ارزیابی عملکرد گروههای بازاریابی شعب مدیریت اصفهان با هدف پایش ، تجزیه و تحلیل عملکرد و بررسی نقاط ضعف وقوت شعب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان، این جلسات با برگزاری نشست های مجزا در قالب 5 گروه بازاریابی متشکل از سرگروه های معاونین مدیریت و مسئولین حوزه های غرب وشمال صورت گرفت.

مدیر استان اصفهان با قدردانی از همه کارکنان صف وستاد به ویژه دست اندرکاران و برگزارکنندگان ، برگزاری این جلسات را مفید واثرگذار ارزیابی کرد و گفت : عملکرد مدیریت استان در مجموع متأثر از عملکرد تک تک شعب است و هدف از برگزاری اینگونه جلسات، بررسی عملکرد شعب و قیاس آن با اهداف تعیینی و تشخیص انحرافهای موجود در جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت میباشد.

وی در ادامه به حضور مسئولان شعب در این نشست ها اشاره کرد و اظهار داشت : از آنجا که نهادینه کردن فرهنگ پاسخگویی در این گونه نشستها تاثیر مثبت و بسزایی در تغییر نگرش کارکنان دارد،به شیوه ای برنامه ریزی کردیم تا اهمیت موضوع برای کلیه کارکنان صف و ستاد ملموس گردد .

آخرین بروزرسانی 1399/10/22