تازه های اخبار تازه های اخبار

رزمایش خودحفاظتی دفاع از ابنیه واماکن

رزمایش خودحفاظتی دفاع از ابنیه واماکن

رزمایش خودحفاظتی دفاع از ابنیه و اماکن بانک با رمز محمد رسول الله و با هدف شناخت نقاط آسیب‌زا، حفاظت از ساختمان‌ها و اماکن، آمادگی تجهیزات و نیروی انسانی و حفاظت از اطلاعات و اسناد در مواقع بحران به مرحله اجرا درآمد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان محمدتقی درویشی مسئول پایگاه مقاومت بسیج مدیریت اصفهان در این زمینه گفت : در این رزمایش که با مشارکت حوزه حراست و کارکنان بسیجی پایگاه مقاومت بسیج برگزار شد وضعیت آمادگی نیروی انسانی و حفاظت فیزیکی، واکنش سریع کارکنان، تجهیزات ایمنی ساختمان، مولد های برق اضطراری، آمادگی کارکنان در امداد رسانی و کمک‌های اولیه، پیش بینی محل امن جهت استقرار نیروها و هدایت ارباب رجوع به محل امن طبق چک لیست تعیینی، مورد تمرین و ارزیابی قرار گرفت.

آخرین بروزرسانی 1399/10/22