تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیر شعب اصفهان خبر داد

کسب رتبه دوم بانک مسکن در بین شبکه بانکی استان از حیث درصد رشد منابع

مدیرشعب استان اصفهان از رشد منابع بانک مسکن معادل 2.34برابر میانگین رشد بانکهای دولتی و نیمه دولتی شبکه بانکی استان و کسب رتبه دوم از حیث درصد رشد منابع خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان مهدی بلوچی با اشاره به منابع مدیریت شعب اصفهان و رشد 12 درصدی سهم منابع این بانک در استان ، گفت : بانک مسکن دراستان اصفهان تا مقطع پایان دی ماه با رشد 23.2 درصدی و جذب 7 هزارو 288 میلیارد ریال منابع توانسته است به میزان 2.34برابر میانگین درصد رشد بانکهای دولتی و نیمه دولتی سیستم بانکی استان رشد منابع داشته باشد.

وی افزود : بانک مسکن استان اصفهان باتوجه به دارا بودن سهم 5.88 درصدی پرسنل و 4.21درصدی شعب از کل شبکه بانکی استان، توانسته است با همت وحمیت همه پرسنل سهم  18 درصدی از کل منابع جذب شده توسط شبکه بانکی استان در مقطع پایان دی ماه سال جاری را به خود اختصاص دهد و انتظار میرود تا با تلاش موثر گروهی این توفیقات بویژه جذب منابع خرد وپایدار تؤاماً در بین بانکهای تخصصی و  کل شبکه بانکی استان افزایش و ارتقای یابد.

مدیر شعب اصفهان با اشاره به آمار منتشره کمیسیون هماهنگی شبکه بانکی استان در پایان دی ماه  سال جاری و کسب رتبه دوم بانک مسکن از حیث درصد رشد منابع و کسب رتبه سوم از حیث مبلغ رشد منابع  تشریح کرد: مبلغ رشد منابع ده ماهه در بانکهای دولتی ونیمه دولتی استان حدود 40 هزار و 74 میلیارد ریال معادل 9.92درصد بوده است درصورتیکه در بانک مسکن این رشد با 7 هزار و 288 میلیارد ریال معادل 23.20درصد میباشد که این آمار و ارقام حاکی از زحمات زیاد پرسنل مستقر در صف وستاد بانک مسکن استان اصفهان است که با سرلوحه قرار دادن شعار توکل،تدبیر و تلاش محقق و میسور گردیده است.

وی با اشاره به رشد 12 درصدی سهم منابع بانک مسکن از منابع شبکه بانکی استان اضافه ساخت : در پایان اسفندماه سال 94 سهم منابع بانک مسکن نسبت به منابع شبکه بانکی استان 7.77درصد بود که این نسبت در پایان دی ماه سال جاری به 8.71درصد افزایش یافته است.
بلوچی در ادامه به کسب رتبه دوم بانک مسکن استان اصفهان از دو حیث سرانه مبلغ رشد به پرسنل و شعب اشاره کرد و گفت : با توجه به شرایط اقتصادی موجود در استان، اغلب بانک های دولتی،نیمه دولتی و خصوصی بزرگ استان عملکرد موفقی در زمینه جذب منابع نداشته اند ولی بانک مسکن با برنامه ریزی های راهبردی و مشارکت موثر گروهی و استفاده بهینه از ابزارهای انحصاری توانسته است در این بخش عملکرد قابل قبولی را ارایه دهد.

مهدی بلوچی در پایان ضمن تاکید بر جذب منابع ارزان قیمت،خرد و پایدار تصریح کرد : در سال اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل همه کارکنان باید با برنامه ریزی،تلاش،تدبیر و توکل در جهت خدمت به مردم و کمک به خروج بخش مسکن از رکود و در نهایت ارتقای جایگاه بانک مردمی و خوش نام مسکن در بین شبکه بانکی استان از هر حیث بکوشند.

آخرین بروزرسانی 1395/12/3