فهرست اخبار فهرست اخبار

افزایش تعداد شعب هزارمیلیاردی مدیریت اصفهان

شعب آپادانا، مرکزی خمینی شهر و 17 شهریور ملک شهر به باشگاه شعب هزار میلیاردی ها پیوستند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب استان اصفهان، شعب آپادانا ، مرکزی خمینی شهر و 17شهریور ملک شهر  با موفقیت تمام از مرز یک هزار میلیاردی منابع عبور کرده و با تدوین برنامه های بازاریابی موثر این موفقیت را تثبیت نمودند.

براساس این گزارش فریبرز نعیمی مدیرشعب استان با حضور در مراسم جشن یک هزار میلیاردی منابع در محل شعب ، تلاش کارکنان را در این موفقیت ها موثر دانست و با قدردانی از آنان افزود : امید داریم که با این تلاش های بی وقفه و مضاعف در آتی ، تعداد شعب دارای بالای هزار میلیارد ریال منابع را افزایش دهیم.

وی بازخورد این موفقیت ها را در پیشرفت شغلی کارکنان مهم دانست و خاطرنشان کرد : با این موفقیت هاست که درجه شعب افزایش یافته و پست و موقعیت های شغلی بهتری برای کارکنان فراهم میشود ، بنابراین این تلاش ها ، هم در جهت پیشبرد اهداف بانک موثر است و هم آینده شغلی آنان را ارتقای می بخشد.

در پایان مراسم جشن ورود به باشگاه شعب یک هزار میلیاردی، مدیر استان با اهدای لوح و هدایای نقدی از کاکنان خدوم این شعب تقدیر بعمل آورد.

آخرین بروزرسانی 1397/5/2