فهرست اخبار فهرست اخبار

بازسازی شعبه منظریه خمینی شهر اصفهان

در راستای ارایه خدمات هرچه بهتر به مشتریان، شعبه منظریه خمینی شهر در دست بازسازی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان در راستای اقدامات زیباسازی و مناسب سازی فضاهای داخلی و خارجی شعب با هدف ارایه خدمات بهتر و مطلوب تر به مشتریان، با پیگیری های مدیر و معاونین منطقه و تلاش و زحمات بسیاری از کارکنان ، شعبه منظریه خمینی شهر در دست تعمیر و بازسازی قرار گرفت . نعیمی مدیر استان،  اشاره کرد که ارایه خدمات مطلوب در فضایی مطلوب و استاندارد حق مسلم مشتریان بانک مسکن می باشد و بانک و اولیا آن تمام تلاش خود را در جهت این امر به کار برده و خواهند برد.

در پایان بازدید از روند بازسازی شعبه، مدیر استان از همکاران مرتبط با امر بازسازی، ارایه گزارش پیشبرد این امر را به صورت دوره ای تا پایان عملیات تعمیر و بازسازی خواستار شد.

آخرین بروزرسانی 1397/5/2