فهرست اخبار فهرست اخبار

عیادت از همکار بازنشسته

فریبرز نعیمی مدیر شعب استان اصفهان بهمراه معاونین این مدیریت، مسیول حوزه حراست، همکاران بازنشسته و کارشناس روابط عمومی با حضور در منزل مهدی کریمی مدیر اسبق استان و همکار بازنشسته، از وی عیادت نمودند.

نعیمی تجلیل از همکاران بازنشسته را یکی از وظایف همکاران مدیریت خواند و افزود: همکاران بازنشسته که سال های متمادی در خدمت بانک بوده اند ذخایر با ارزشی بوده و شایسته احترام می باشند.
کریمی نیز  که از ناحیه تحت عمل جراحی قرار گرفته بود ، از حضور همکاران ابراز خرسندی و از این اقدام تشکر وقدردانی نمود.

آخرین بروزرسانی 1397/5/3