فهرست اخبار فهرست اخبار

قدردانی از مشتری وفادار شعبه شهید مطهری ملک شهر

قدردانی از مشتری وفادار شعبه شهید مطهری ملک شهر

در راستای تقدیر از مشتریان ویژه وخاص، مسیولین شعبه شهید مطهری ملک شهر با حضور در محل کار سعید سام بهلولی از همسایگان و مشتریان طلایی فعال در بخش پوشاک از ایشان قدردانی کردند.

براساس این گزارش سعید مسایلی رییس شعبه ضمن تشریح مزایای رقابتی بانک، با اهدای هدیه و لوح تقدیراز همکاری وتعامل این مشتری به ویژه احساس مسیولیت ایشان در اغتشاشات آبان ماه گذشته تقدیر کرد و افزایش و گسترش تعاملات را خواستار شد.

گفتنی است این مشتری در اغتشاشات اخیر نسبت به اطفای حریق شعبه اقدام موثری نموده است.

آخرین بروزرسانی 1398/11/1