اطلاعیه ها اطلاعیه ها

بازگشت

عدم تعلق سود به حسابهای کوتاه مدت زیر 500 هزار ریال

عدم تعلق سود به حسابهای کوتاه مدت زیر 500 هزار ریال

قابل توجه مشریان محترم:

  از تاریخ 97/7/1 به حسابهای کوتاه مدت زیر 500 هزار ریال ( پنجاه هزار تومان) سود تعلق نمی گیرد.

ساعت : 13:36:00
تاريخ : 1397/07/22