محاسبات محاسبات

ضرایب پلکانی

 

ساده

حداکثر مدت بازپرداخت و نرخ سود

سقف تسهیلات

(میلیون تومان)

تسهیلات

شهر

بافت فرسوده

بافت معمولی

زوجین

انفرادی

نرخ سود

سال

نرخ سود

سال

20%

9%

5%

3%

*

*

*

*

*

6

12

8

12

160

80

صندوق یکم

تهران

*

-

-

*

*

16

15

17.5

12

200

100

اوراق ممتاز

*

*

*

*

*

6

12

8

12

120

60

صندوق یکم

مراکز استان ها و شهرهای بالاتر از 200 هزار نفر جمعیت

*

-

-

*

*

16

15

17.5

12

160

80

اوراق ممتاز

*

*

*

*

*

6

12

8

12

80

40

صندوق یکم

سایرشهرها

*

-

-

*

*

16

15

17.5

12

120

60

اوراق ممتاز

اینفوگرافیک اقساط تسهیلات اینفوگرافیک اقساط تسهیلات

اینفوگرافیک اقساط

اسناد
نام  
تصوير کوچک دریافت فایل (100k) (نمایش در پنجره‌ی جدید)
تصوير کوچک دریافت فایل (131k) (نمایش در پنجره‌ی جدید)
تصوير کوچک دریافت فایل (92k) (نمایش در پنجره‌ی جدید)