مدیریت امور منابع انسانی مدیریت امور منابع انسانی

مدیر امور منابع انسانی
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه پنجم
تلفن : 021-66744593
نمابر : 021-66720173
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی